Overstappen zonder zorgen

Of je nu uit een bestaand systeem komt of nog werkt vanaf papier; je zwemschool toevertrouwen aan een (nieuw) online systeem kan spannend zijn. Uiteindelijk gaat het om het hart van je onderneming wat betekent dat de overstap vlekkeloos moet verlopen. Gelukkig weten we uit ervaring dat overstappen zonder problemen valt te organiseren als we het samen aanpakken.

Overstappen zonder zorgen

Allereerst is het belangrijk om te weten welke gegevens er nodig zijn om WeScore Zwemmen op de juiste manier te vullen. Vaak is al deze informatie al beschikbaar in je huidige aanpak maar soms vraagt je nieuwe systeem meer informatie dan je momenteel bezit. Denk hierbij aan de NAW gegevens, bankgegevens, gegevens van de ouder, inhaaltegoeden, lessentelling etc. Het is daarom belangrijk om deze (eventuele) inhoudelijke verschillen goed te weten. Wij peilen dit altijd aan het begin; welke informatie is er aanwezig in jouw zwemschool en welke informatie ontbreekt er nog. Op die manier voorkomen we dat er informatie verloren gaat.

Omdat elke zwemschool zijn eigen manier van werken heeft, is het belangrijk om dit eerst te weten voordat we aan het werk gaan. Wij zullen daarom altijd persoonlijk uitvragen hoe jouw zwemschool ‘zwemt'. Dit gaat van de basis ‘welke dagen geef je zwemles, hoe groot zijn de groepen en hoeveel minuten per les’ tot ‘welke regels hanteer je m.b.t afmelden, inhalen, betalingen’. Op die manier kunnen wij jou helpen de software zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk in te richten met de instellingen die van toepassing zijn op jouw zwemschool.

Net als bij jou staan de leerlingen bij ons ook centraal en moeten ze daarom correct geïmporteerd worden. Uiteraard moeten alle NAW gegevens overgenomen worden maar wil je ook de oude gegevens van de leerlingen meenemen? Zoals hoeveel lessen hebben ze al gehad, afgemeld, ingehaald. Wil je de notities meenemen of de registratiegegevens? Dat zijn belangrijke vragen om op voorhand te weten. Samen met ons stem je af welke gegevens je gaat overzetten. Leerlingen kunnen wij gemakkelijk voor je importeren wanneer je uit een ander software systeem komt. Veel systemen kennen een exportfunctie waardoor je de belangrijkste gegevens er gemakkelijk uit kunnen halen. Omdat wij veel scholen hebben geholpen met overstappen kennen we de meeste pakketten in de markt en loodsen we je hier vlot doorheen. Door middel van een Excel uitdraai kunnen wij de leerlingen in één keer in WeScore importeren waardoor de foutgevoeligheid laag en de efficiëntie hoog ligt.

Kom je van een papieren systeem? Ook dan kunnen we de leerlingen in één keer importeren. Je krijgt in dit geval van ons een handig bestand toegestuurd waarin alle informatie verzameld kan worden. Dat scheelt veel tijd!

Voor veel zwemscholen is het informeren van de ouders een belangrijke en spannende stap. Je wilt natuurlijk niet dat de eerste mail die ze ontvangen de verkeerde informatie bevat of men niet kan inloggen. Wij hebben hiervoor standaard templates klaarstaan zodat er geen informatie vergeten wordt. Door een controle op alle mailadressen te doen, zorgen wij ervoor dat er geen enkele ouder wordt overgeslagen.


Overstappen kan zonder zorgen en hoeft niet ingewikkeld te zijn als je de juiste ondersteuning krijgt. Wij staan voor je klaar om de overstap zo probleemloos mogelijk te laten verlopen zodat je met een goed gevoel aan jouw systeem kunt beginnen!

Benieuwd wat wij voor jouw zwemschool kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 030-227-0590 of mail naar [email protected]

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG