Podium

Iedere zwemschool is bijzonder. Maar de meest bijzondere zijn die zwemscholen die geleid worden door bijzondere mensen. Zij die bijzonder gedreven zijn; daar drijft de zwemschool op. Zwemscholen die uit passie zijn geboren. Uit liefde voor het zwemonderwijs. Vol ambitie om iedere dag opnieuw kinderen te leren zwemmen. Daarnaast zijn de zwemlesaanbieders niet alleen te typeren als scholen; zij zijn professionele bedrijven. En iedere dag bezig om het bedrijf goed te runnen. Daarom verdienen zij een podium. Het woord is aan de zwemschool.

'Als ze maar niet op voetbal gaan'

Waar veel verenigingen zich focussen op een paar disciplines binnen de zwemwereld doet ZVVS alles. Met 30 vrijwilligers én veel leden vallen ze dan ook in de top 10 van grootste zwemverenigingen van Nederland. Bestuurslid Johan van Hees geeft aan: “het doel is om zo’n groot mogelijke doelgroep kennis te laten maken met zwemmen en de mogelijkheid bieden om daarin (door) te groeien”. Daar is goede samenwerking, communicatie en samenhang voor nodig maar vooral de passie die vrijwilligers hebben.

'Als ze maar niet op voetbal gaan'

'Binnen 3 weken ben ik overgestapt en had ik de basis onder de knie'

Toen de mogelijkheid kwam om haar eigen zwemschool te starten, twijfelde Marscha geen moment. Het enige addertje onder het gras: het moest wel binnen (zeer) korte tijd geregeld zijn. "Het franchise contract liep af en ik dacht bij mezelf; als ik dan toch voor mezelf begin, wil ik dit ook op mijn eigen manier doen". Binnen een mum van tijd werden de leerlingen van het oude systeem overgezet in WeScore en kon ze haar eigen zwemschool op haar manier draaien.

'Binnen 3 weken ben ik overgestapt en had ik de basis onder de knie'

'Hoge kwaliteit omdat jullie weten wat er nodig is binnen het zwemonderwijs'

Wij zijn al meer dan 20 jaar werkzaam in de zwemwereld. In de zomer van 2021 ben ik, Jasmijn, door een samenloop van omstandigheden gestart met mijn eigen zwemschool met de naam "Zwemschool Mijn Zwemlessen".

'Hoge kwaliteit omdat jullie weten wat er nodig is binnen het zwemonderwijs'

'We gaan tijd besparen, dat weet ik zeker'

Met vier locaties in en rond 't Gooi is R&A Sports een snelgroeiende zwemschool. Het in eigen beheer ontwikkelde systeem voldoet niet meer en dus moet er gekeken worden naar een nieuw leerlingvolgsysteem.

'We gaan tijd besparen, dat weet ik zeker'

Er moet een addertje onder het gras zitten, maar die is er niet!

We zitten in de multifunctionele accommodatie (MFA) 'Bubbels Bewegen'. In de MFA heeft altijd al een zwemschool gezeten waar we zelf werkzaam waren. Toen ik de zwemschool met Melissa (compagnon) opzette moesten we een nieuwe naam bedenken en eigenlijk hebben de kinderen ons hierin geholpen. Want stel je de vraag: 'Waar zwem jij?' krijg je standaard het antwoord 'ik zwem bij bubbels'.

Er moet een addertje onder het gras zitten, maar die is er niet!

Luisteren naar de klant en hier ook aan en mee werken

Ik ben in april 2015 gestart met mijn eigen zwemschool, zwemschool Atlantic. Twintig jaar geleden maakte ik mijn eigen systemen op papier wat ik gebruikte voor mezelf en om de ouder te woord te staan. Het plannen en de administratieve processen regel ik al lange tijd niet meer op papier en sinds een jaar nu allemaal in WeScore. Maar hoe blij ik hier ook mee ben, de puzzelvis blijf ik voor de kinderen gebruiken.

Luisteren naar de klant en hier ook aan en mee werken

Vertrouwen in het systeem, maar vooral ook in de mensen achter het systeem

Al meer dan acht jaar werkten wij met hetzelfde leerlingvolgsysteem, en hoewel we in het begin erg tevreden waren merkten wij na een aantal jaren weinig vernieuwing: het leerlingvolgsysteem bleef hetzelfde en door de groei van onze zwemschool begonnen we functionaliteit te missen. Omwille hiervan besloten we toch maar eens te kijken of er tegenwoordig geen betere oplossing(en) op de markt verkrijgbaar zijn. Een moderne zwemschool moet immers blijven vernieuwen!

Vertrouwen in het systeem, maar vooral ook in de mensen achter het systeem

Dit systeem laat mijn zwemschool groeien

Ondersteunende software voor mijn zwemschool is een absolute must. Maar voordat ik de juiste gevonden had, heb ik wel vier keer moeten switchen. De opluchting die ik voel nu ik WeScore Zwemmen heb gevonden, maakt het dat ik alle frustraties heel snel vergeten ben. Door WeScore Zwemmen is mijn zwemschool voor 30% gegroeid! Niet zozeer in omvang, maar vooral doordat we nu veel efficiënter kunnen plannen. Ik heb nog steeds dezelfde mensen in dienst, ik zit nog steeds op dezelfde locatie en ik heb nog steeds hetzelfde aantal personeelsuren. Ja, ik ben blij!

Dit systeem laat mijn zwemschool groeien

Eerdere artikelen

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG