Als ik nu vrij ben, ben ik echt vrij!

Wij zijn zwemonderneming Barbara. Hoewel 'we' is eigenlijk niet juist, want ik run de particuliere zwemschool in Leeuwarden en in Stiens in mijn eentje. Over de naam van mijn zwemschool hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Overigens: helemaal alleen doe ik het ook eigenlijk niet. Sinds dit jaar word ik heel goed geholpen door WeScore Zwemmen. Daarnaast werk ik fijn samen met nog drie andere collega's - met een eigen particuliere zwemschool - in Leeuwarden. Dat kan ook goed, want we komen niet in elkaars - hoe toepasselijk - water.

Als ik nu vrij ben, ben ik echt vrij!

CIOS

Ik had eigenlijk niet iets speciaals met zwemmen. Ik sportte veel. En in 1993 kon ik naar het CIOS in Heerenveen. Tijdens een zgn. snuffelstage kwam ik in aanraking met het geven van zwemlessen en voor je het weet ben je bijna twaalf en een halfjaar allround zweminstructeur bij de gemeente Leeuwarden. Tijdens mijn opleiding aan de CALO opperde de bedrijfsleider van het gemeentebad De Blauwe Golf vervolgens het idee om een eigen (gespecialiseerde) zwemschool op te zetten. En dat doe ik nu alweer twintig jaar als zelfstandig ondernemer.

Privéleven

In de beginjaren waren mijn kinderen nog klein en gaf ik 's ochtends alleen Waterwenlessen voor peuters. 's Middags kon ik mijn rol als moeder uitstekend uitvoeren: een ideale situatie. Maar toen de kinderen naar school gingen, kwamen er meer mogelijkheden. Op de avonden nog extra Waterwennen en in de middag het ZwemSurvival ABC. Ik werk al 25 jaar heel prettig met de ENVOZ samen, maar zes dagen in de week op twee locaties trekt toch wel een wissel op je privéleven. En met name het gevoel dat je nooit echt vrij bent. Ik ken alle ouders en de ouders kennen mij. Het is er wat in geslopen dat ik 24 uur per dag bereikbaar ben. En daar wilde ik graag verandering in.

Excel

Richard van de Berg van de ENVOZ wees mij op WeScore Zwemmen. En toen ik me daarin verdiepte zag ik een systeem wat voor mij werkte: dit is wat ik nodig heb! Ik werkte best professioneel met een systeem in Excel, maar nu kunnen de ouders zelfstandig afmelden en inplannen voor een inhaalles. De communicatie gaat via het systeem sneller en blijft door de opties in het maken van de mail nog steeds persoonlijk. WeScore geeft de ouders inzicht en is makkelijk te gebruiken. Ik heb hierover veel positieve reacties ontvangen. Hoewel ze me altijd mogen appen of bellen voor vragen, sturen ze geen appjes meer over 'ziekte, afwezigheid en wanneer inhalen?'. Ik ben nu na 20.00 uur vrij. Hoe fijn is dat.

Leerlingen scoren en volgen

Ik was misschien vooraf wat voorzichtig. De ouders had ik natuurlijk wel verwend door altijd maar bereikbaar te zijn. Hoe zouden ze reageren? Zouden ze de meerwaarde er ook van inzien? Ze zijn allemaal heel positief. Ze zien nu precies hoe hun kinderen het doen, hoe ze vooruitgaan. Ideaal in deze tijd, waarin de ouders geen praatje meer mogen maken bij het bad. Zo betrek ik ze toch nog bij de les. De scores werk tik ijdens de les bij. Ook dit scheelt tijd. Het systeem is heel makkelijk te gebruiken op de tablet en te bewerken tijdens de les.

Milieu

Daarnaast geeft het een fijn gevoel dat ik ook nog milieuvriendelijk kan werken. Als ik terugdenk aan al die printjes op mijn bureau. De werkelijke papierbesparing weegt al op tegen de extra kosten van WeScore Zwemmen. Zo’n zestig procent van de leerlingen zijn vanwege de jonge instroom toch zo'n vierenhalfjaar bezig bij mij. WeScore Zwemmen kost me dus per leerling nog geen tien cent per maand.

Corona

De huidige verscherping van de coronaregels zijn niet leuk. En van enige logica is geen sprake. Wel judolessen, wel voetballen, wel de sportschool... en tegelijkertijd zwemlessen nu verbieden. Maar ik wil wel graag een deel zijn van de oplossing, in plaats van het probleem. Dus probeer ik het wat los te laten. De lessen zijn allemaal, met één kleine handeling, tot 19 november geannuleerd.

Dit en de noodzakelijke communicatie eromheen kostte me gelukkig slechts vijf minuten.

Zwemonderneming Barbara
Feinsum
zwemondernemingbarbara.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG