'Binnen 3 weken ben ik overgestapt en had ik de basis onder de knie'

Toen de mogelijkheid kwam om haar eigen zwemschool te starten, twijfelde Marscha geen moment. Het enige addertje onder het gras: het moest wel binnen (zeer) korte tijd geregeld zijn. "Het franchise contract liep af en ik dacht bij mezelf; als ik dan toch voor mezelf begin, wil ik dit ook op mijn eigen manier doen". Binnen een mum van tijd werden de leerlingen van het oude systeem overgezet in WeScore en kon ze haar eigen zwemschool op haar manier draaien.

'Binnen 3 weken ben ik overgestapt en had ik de basis onder de knie'

Begonnen als synchroonzwemmer

Al meer dan 27 jaar geef ik zwemles en ik zou niet anders willen; mijn hobby is mijn werk geworden. Van vroeger uit deed ik aan synchroonzwemmen en daarin heb ik alle diploma's behaald en training gegeven. Ik heb ooit geprobeerd om bij de CIOS een opleiding tot zwemdocent te volgen maar daar ging de voorkeur meer uit naar wedstrijdzwemmers. Ik ben toen administratief werk gaan doen maar na een paar jaar merkte ik dat ik dat niet lang ging volhouden. Ik ben toen toch maar de avondopleiding zweminstructeur van de KNZB gaan doen en twee jaar daarna aan het werk gegaan bij de Scheg in Deventer. Dit was echt mijn leerschool waar ik ook alle andere (aqua)disciplines leerde.

Van commercieel naar franchise naar eigen zwemschool

Werken bij een commerciële zwemschool gaf mij in die tijd veel druk en het was lichamelijk zwaar werk. Na een aantal jaren besloot ik daarom om ergens anders aan het werk te gaan. Ik ben bij verschillende zwemscholen werkzaam geweest en ben toen uiteindelijk aangeland bij Akwaak Zwemscholen. In eerste instantie werkte ik hier een paar uur in de week maar al snel werd mij gevraagd of ik mijn eigen zwemschool wilde runnen, als franchiser. Ik heb de zwemschool vanaf het begin opgestart en ook al ben je franchiser, je regelt bijna alles zelf. Vorig jaar liep het contract af en hakte ik de knoop door en ben ik stappen gaan ondernemen om helemaal voor mezelf te beginnen. Dit moest echter wel in een korte tijd gerealiseerd worden maar dat is gelukt!

Nog steeds ontdek ik mogelijkheden

Ik heb echt wel slapeloze nachten gehad ten tijde van de overstap maar ondanks de korte overstaptijd had ik de basis van het systeem al vrij snel onder de knie. De hulp die ik kreeg bij de overstap / overzetten van de gegevens was enorm fijn. Al mijn leerlingen werden in één keer in WeScore gezet waardoor ik makkelijk de planning kon maken.

Ik werk nu een jaar met WeScore en nog steeds ontdek ik nieuwe mogelijkheden. Het systeem wordt doorontwikkeld waardoor er nieuwe dingen bij komen en daarmee komen wij een stapje verder. Natuurlijk loop je soms tegen dingen aan maar dan bel ik en wordt er direct naar een oplossing gezocht. Support is ook in de avonden en weekenden mogelijk wanneer ik ergens vastloop of een vraag heb. Dat vind ik een mega pluspunt: dat jullie zo snel dingen oppakken en de service gewoon goed is.

Waarom een leerlingvolgsysteem?

Ik kom natuurlijk uit de tijd dat er nog überhaupt geen systemen waren. Soms sprak je even de ouder aan het bad of aan de telefoon maar dat was het. Dat er nu online systemen zijn vind ik een groot pluspunt omdat je de verantwoordelijk ook wat meer bij de ouder kan leggen. Ze kunnen zelf afmelden en eventueel een inhaallessen boeken. Ook hebben ze makkelijk inzicht in de voortgang van hun kind of kinderen. Het geeft veel rust want er zijn veel minder telefoontjes en mailtjes van ouders. De tijd die ik hiermee bespaar kan ik besteden aan de kwaliteit van de zwemschool. Natuurlijk zijn er ook ouders die meer persoonlijk contact nodig hebben. Dat blijf ik ook gewoon geven. Al met al is het voor mij echt een verbetering. Je moet ook met je tijd meegaan, vind ik.

Swim4you
Elburg
swim4you.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG