Er moet een addertje onder het gras zitten, maar die is er niet!

We zitten in de multifunctionele accommodatie (MFA) 'Bubbels Bewegen'. In de MFA heeft altijd al een zwemschool gezeten waar we zelf werkzaam waren. Toen ik de zwemschool met Melissa (compagnon) opzette moesten we een nieuwe naam bedenken en eigenlijk hebben de kinderen ons hierin geholpen. Want stel je de vraag: 'Waar zwem jij?' krijg je standaard het antwoord 'ik zwem bij bubbels'.

Er moet een addertje onder het gras zitten, maar die is er niet!

Opgestart in Corona

Het verhaal van BijBubbels komt voort uit Akwaak Zwemscholen. Voorheen was deze locatie een Akwaak locatie maar deze hebben we in 2020 over kunnen nemen. Maar helaas kwam toen ook corona om de hoek kijken. Veel ouders zijn bij ons gebleven – waar we ontzettend dankbaar voor zijn – maar het geeft veel stress en aanpassingsvermogen om een zwemschool te starten terwijl je niet open mag. Ik ben dan ook erg blij dat dit nu achter de rug is en dat we nu eindelijk weer een beetje normaal kunnen draaien.

Otto de Otter

Otto de Otter
Ons logo is een otter en onze niveaus worden ook onderverdeeld in otter 1, otter 2 etc. Nadat we de naam eigenlijk vrij snel hadden, gingen we aan de slag met onze mascotte Otto. We zijn bij de otter gekomen omdat er destijds een 'invasie' van Otters was in Zwolle. Daarnaast is de otter toch eigenlijk wel de kampioen als het aankomt op zwemmen. We hebben Otto de Otter laten tekenen en in eerste instantie alleen zichtbaar gemaakt via ons logo. Dit hebben we echter vrij snel uitgebreid. Tegenwoordig kom je Otto overal bij ons tegen op de website en onze facebook pagina. We hebben ook stuurkaarten laten maken die we soms gebruiken bij de zwemlessen. Vooral voor B & C; dan maken we een soort parcours waarbij de stuurkaarten aangeven wat de kinderen moeten doen.

Otto is er ook live bij wanneer we gaan diplomazwemmen. Sommige kinderen vinden dit een beetje spannend maar de meesten vinden het super leuk. Daarnaast hebben we een otter paspoort die kinderen vanaf de eerste zwemles krijgen waarin ze stickers en onderwaterfoto's kunnen plakken. Deze stickers krijgen de kinderen door het behalen van vaardigheden die we in WeScore bijhouden. De foto's worden gemaakt tijdens het diplomazwemmen. Als een leerling nog geen sticker heeft gehad of de foto is niet afgegeven, kunnen we dit ook direct terugzien in het WeScore.

Gebruiksvriendelijk en geen verborgen kosten

Ondanks het feit dat we zijn gestart in de coronatijd hebben we destijds wel gekozen om te switchen qua (leerlingvolg)systeem. We waren op zoek naar een systeem wat gebruiksvriendelijker was dan ons oude bestaande systeem. De keuze hiervoor was eigenlijk simpel: de prijs en de gebruiksvriendelijkheid. Tijdens de online demonstratie van WeScore Zwemmen zagen we direct dat het systeem voor onze medewerkers / instructeurs veel gemakkelijker is. Door mijn jarenlange ervaring kon ik snel werken met het oude systeem maar WeScore is voor iedereen goed en snel te begrijpen. Je hoeft veel minder te klikken en het is duidelijk waar je informatie kunt vinden. Waar je bij andere systemen allerlei verborgen kosten hebt, heb je dat bij WeScore niet. Ik wilde dit ook eerst niet geloven en dacht: er moet een addertje onder het gras zitten. Maar die zit er niet - heel erg fijn. WeScore Zwemmen is een gemakkelijk en compleet softwarepakket wat ook nog eens erg scherp is geprijsd.

Niet alleen zwemles

We hebben ons eigen zwembad en dat proberen we zoveel mogelijk 'vol' te houden. Naast ABC zwemmen geven we ook aquasport, welpjeszwemmen, banenzwemmen en zwangerschapszwemmen. Dit regelen we ook in WeScore Zwemmen voor iedereen die een abonnement heeft. Daarnaast werken we met een extern kassasysteem voor mensen die geen abonnement hebben en los een kaartjes kopen. Ook hebben we externe partijen die bij ons het 'water huren' en we bieden verjaardagsfeestjes aan in onze zaal. Er is dus altijd wat te doen bij ons!

Zwemschool BijBubbels
Zwolle
www.bijbubbels.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG