'Hoge kwaliteit omdat jullie weten wat er nodig is binnen het zwemonderwijs'

Wij zijn al meer dan 20 jaar werkzaam in de zwemwereld. In de zomer van 2021 ben ik, Jasmijn, door een samenloop van omstandigheden gestart met mijn eigen zwemschool met de naam "Zwemschool Mijn Zwemlessen".

'Hoge kwaliteit omdat jullie weten wat er nodig is binnen het zwemonderwijs'

In het begin van dat jaar was het land volop in de ban van het corona virus. De zwembaden waren gesloten en er werden geen klassikale zwemlessen geven. Mijn zoontje werd rond die tijd bijna vijf en ik wilde met hem het zwemmen gaan oefenen. Omdat we nergens terecht konden heb ik zelf maar een klein zwembad gekocht voor in de tuin om hem de beenslag te gaan leren. Later toen de regels weer wat soepeler werden kwamen hier wat kinderen uit de straat bij en voor dat ik het wist had ik een aantal leerlingen in het water liggen. Ik ben toen na gaan denken of ik hier iets mee wilde doen. De zwemschool waar ik destijds werkte veranderde veel en werd voor mij te groot. Dus dit was de perfecte gelegenheid om zelfstandig iets te beginnen. In februari 2022 is Karin bij mij aangesloten en zijn we samen Mijn Zwemlessen.

Niet te groot worden

Kinderen leren vaak beter in een veilige leeromgeving. Om deze veiligheid te creëren hebben wij er bewust voor gekozen om te werken met kleine groepen van 5 leerlingen. Hoe groter je groep wordt, hoe minder aandacht je per kind kunt geven. Er zit binnen onze groepen soms verschil in niveau en wij differentiëren veel om elk kind gerichte aandacht te geven, dat wat ze nodig hebben. Wij vinden dit prettig werken maar de leerlingen hebben hier ook voordeel bij want ze gaan snel vooruit.

We willen (nog) wel blijven groeien en ik sluit dus ook niet uit dat we meer zwemwater gaan gebruiken. Maar binnen deze groei zullen we altijd deze visie met betrekking tot kleine groepen behouden. Daar zullen we ook voor waken; de groepen mogen niet groter worden want we willen de persoonlijke aandacht kunnen blijven garanderen.

Leveren van hoge service

Wij streven ernaar om kinderen op een goed/hoog niveau te leren zwemmen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de ouders goed te informeren. Ouders kunnen ook altijd meekijken met de zwemles omdat er een grote raampartij aanwezig is. Mochten ze liever aan het bad zitten, dan kan dat bij ons ook.

Wij hebben app contact met de ouders: ze kunnen ons een vraag stellen via whatsapp en daar geven we dan ook zo snel mogelijk antwoord op. Elke leerling heeft een eigen vaste instructeur en de ouders hebben ook contact met díe instructeur. Voordat de leerlingen beginnen met de eerste zwemles hebben wij een informatieavond voor de ouders en krijgt het kind een kaartje en filmpje met een introductie van onszelf. Dit is intensief maar ik vind het belangrijk dat zowel het kind als de ouder gezien wordt. Als ik het naar mezelf reflecteer, zou ik ook willen weten hoe mijn kind het doet en wie mijn kind lesgeeft.

Keuze WeScore

Ik heb in de loop van de jaren dat ik zwemles geef met veel verschillende systemen en aanbieders kennis gemaakt. WeScore is anders en ik had na de eerste online demonstratie direct zoiets van 'ja, jullie hebben de visie van zwemonderwijs meegenomen in het systeem'. Dat is zo prettig en belangrijk; jullie weten waarover jullie praten, jullie kennen de praktijk.

Implementatie

De implementatie van WeScore Zwemmen verliep erg soepel en ik kreeg alle ondersteuning die ik nodig had. In het begin ben je zo gefocust op het opstarten van je zwemschool dat je het pakket nog niet ten volle benut. Dit doen we nu steeds meer en nog steeds ontdekken we allerlei mogelijkheden binnen het systeem die ons weer tijd kunnen besparen. Ik denk dat jullie USP voor ons niet alleen de tijdbesparing is maar juist de extra's die jullie in het systeem hebben staan. De tools om ons te helpen omdat jullie weten wat wij, zwemonderwijzer én zwemschoolhouder, nodig hebben.

Zwemschool Mijn Zwemlessen
Breukelen
mijnzwemlessen.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG