Luisteren naar de klant en hier ook aan en mee werken

Ik ben in april 2015 gestart met mijn eigen zwemschool, zwemschool Atlantic. Twintig jaar geleden maakte ik mijn eigen systemen op papier wat ik gebruikte voor mezelf en om de ouder te woord te staan. Het plannen en de administratieve processen regel ik al lange tijd niet meer op papier en sinds een jaar nu allemaal in WeScore. Maar hoe blij ik hier ook mee ben, de puzzelvis blijf ik voor de kinderen gebruiken.

Luisteren naar de klant en hier ook aan en mee werken

Loopbaan

Eigenlijk zit ik mijn hele leven al in de zwemles-wereld. Op mijn zeventiende ben ik begonnen als schoonmaakster bij een zwembad. Later werd ik toezichthouder, instructeur en nu ben ik zwemschoolhouder. Voorheen zat ik bij zwemschool Akwaak maar toen daar mogelijkheden waren om het over te nemen, heb ik die kans gepakt en ben ik in 2015 Zwemschool Atlantic gestart. Al met al geef ik al meer dan 20 jaar met veel plezier zwemles. Ik zou niet anders willen.

Puzzelvis

Puzzelvis
Toen ik begon heb ik mijn eigen systeem gemaakt om progressie van de leerlingen inzichtelijk te houden en helder te kunnen communiceren naar de ouders. Ik heb destijds een bekende tekenaar benaderd en hij heeft toen samen met mij een puzzelvis gemaakt. Het idee achter de vis is simpel: per niveau krijgen kinderen een puzzelstuk tot ze bij diploma C zijn. Daarnaast krijgen ze per diploma ook een medaille; brons voor A, zilver voor B en goed voor C. Dit werkt super motiverend voor kinderen en is veel tastbaarder dan een (mobiel) scherm. Hierdoor is mijn doorstroom naar B én C is bij mij hoog; ze willen goud halen! Tegenwoordig gebruik ik de WeScore Zwemmen software voor alles rondom de zwemlessen: de communicatie naar de ouder en mijn eigen administratie.

Combineren

Ik heb een jong gezin en het combineren van de zwemschool hiermee is soms wel lastig. Maar ik geloof dat als je het allemaal goed afstemt, het zeker goed te combineren is. Je ontkomt er alleen niet aan dat je in de avonden de administratie moet doen en dit is soms wel lastig naar de ouders te vertalen. Nu weten de meeste ouders onderhand wel dat dit mijn werkwijze is. Een systeem dat je daarbij helpt en ondersteunt is superbelangrijk. Een goede voorbereiding is gewoon het halve werk. Zeker nu, met Corona, wil je de ouders zo snel en goed mogelijk up-to-date houden en je planning aanpassen naar de huidige werkwijze.

WeScore Zwemmen

Voordat ik overstapte op WeScore heb ik lang gebruik gemaakt van een ander systeem. Met de jaren leerde ik hoe ik het makkelijkste en snelste met dit (oude) systeem kon werken. Ik heb de overstap naar WeScore gemaakt omdat ik niet meer het gevoel had dat ze naar mij luisterden. En daardoor kon ik niet meer met hen door één deur.

Voor mij is WeScore nog best nieuw en door mijn gezin heb ik niet (altijd) de tijd om mij volledig in het systeem te verdiepen. Daardoor voelt het alsof ik nog niet helemaal wegwijs ben in het systeem. Ik ben wel iemand die alles tot in de puntjes wil weten en dit ook graag zelf wil uitvogelen maar dat kost gewoon tijd. Ik ben wel erg blij met de constante ontwikkelingen in WeScore en communicatie naar ons toe. Ik word altijd goed geholpen door de klantenservice bij vragen. Elke maand zijn er verbeteringen of ontwikkelingen die gecommuniceerd worden in een nieuwsbrief. En dat vind ik belangrijk. Voor mij is WeScore een levend document dat met de tijd mee verandert.

Zwemschool Atlantic
Den Haag
www.zwemschoolatlantic.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG