Ouders vinden ons nú een professionele zwemschool

Wij zijn zwemschool Fun2Swim: een nog jonge zwemschool. In 2014 op de huidige locatie te Schiedam is de zwemschool gestart en drie jaar geleden is het volledig in eigendom overgegaan naar Sonja - mijn compagnon - en ik, Ritchie. In eerste instantie combineerde ik mijn zwemschoolactiviteiten nog met mijn baan in de ICT en telecom. De ontmoeting met Sonja geschiedde heel toepasselijk op het water: onze gezamenlijke hobby varen maakte het dat we elkaar ontmoetten in de jachthaven waar we beiden gebruik van maakten.

Ouders vinden ons nú een professionele zwemschool

ENVOZ

De opleiding tot zwemdocent deed ik bij de ENVOZ; de organisatie waarvan we ook de diplomalijn volgen. Inmiddels werk ik full time samen met Sonja. Op onze locaties waren nog twee zwemscholen actief en we hebben onlangs een van hen overgenomen. Hierdoor verdubbelde ons leerlingbestand naar tweehonderd leerlingen. En dat is anders werken dan drie jaar geleden toen we nog dertig leerlingen hadden.

Leerlingvolgsysteem

Sonja heeft vele jaren ervaring als zwemdocent en heeft in haar verleden met een leerlingvolgsysteem gewerkt. Vanuit mijn commerciële ICT-achtergrond heb ik het onderdeel automatisering wat meer naar me toegetrokken. Zeker nu we qua omvang verdubbeld zijn, is een goed werkend automatiseringssysteem absoluut nodig. Ik heb dan ook alle beschikbare softwareapplicaties onderzocht en kwam vol overtuiging uit bij WeScore Zwemmen.

WeScore Zwemmen

WeScore Zwemmen is nog maar net op de markt, maar dat zag ik juist als een enorm voordeel! Daarbij: ik ben niet zo van de bestaande paden. Anders switch je ook niet van een baan in de verkoop naar een zwemschool. Vanaf het eerste moment werd ik door het team van WeScore Zwemmen serieus genomen. En over een aantal individuele wensen van mij werd niet moeilijk gedaan. Zo werken wij met antislipzwemsokjes voor de leerlingen. Dus het laten invullen van de schoenmaat bij aanmelding is nu standaard. En zo kan ik de nominale bezetting direct raadplegen, zonder dat ik de hele toekomstige planning moet doorscrollen.

Tijdsbesparing

De tijdsbesparing die WeScore ons nu oplevert, is in onze kleine organisatie een must gebleken. Én we hebben de mogelijkheid onze eigen activiteiten goed te monitoren. Eigenlijk durf ik nu te stellen: een automatseringspakket als WeScore Zwemmen is dé norm voor iedere zwemschool. Daarnaast: het heeft ons ook geholpen de andere zwemschool te acquireren. Ouders zijn bij zo'n overname toch kritisch op de nieuwe organisatie. Toen we uitlegden wat de leerlingvolgmodule behelste, verdween iedere ouderlijke argwaan. Het enige dat nu extra tijd kost, is dat we alle leerlingen iedere week scoren. Maar dat doen we meteen op onze ipads na afloop van de zwemles aan de rand van het bad. Je merkt toch dat ouders dat waarderen. In hun ogen zijn we nu een zeer professionele zwemschool. We merken dat we met WeScore Zwemmen veel voor hebben ten opzichte van onze concurrenten.

Corona

De coronatijd is natuurlijk een ongekende lastige tijd voor ons. Meer dan drie maanden lagen we stil. Vanaf de woensdag tot en met de zondag. Gelukkig kent WeScore Zwemmen een perfecte communicatietool. In een vaste professionele lay out kunnen we immers in één keer met onze totale groep ouders in contact treden en hen up to date voorzien van informatie. Overigens: wij werken met vaste pakketten en vaste tarieven. Dan is het toch fijn dat WeScore Zwemmen ook zo werkt; dan lopen de kosten van de automatisering gedurende de maanden dat we stillagen ook niet door.

Discipline

Omdat we werken met vaste pakketten, is het belangrijk dat we naast de planning ook de opkomst en presentie zo goed kunnen monitoren. Het simpele feit dat ouders in hun dashboard zien dat wij de opkomst zo goed in zicht hebben, leidt er al toe dat ouders zelf zeer gedisciplineerd zijn met de presentie.

Toekomst

Momenteel zijn we bezig ons boekhoudpakket te koppelen aan WeScore Zwemmen. Daar zullen we weer de voordelen van plukken. Wij maken geen gebruik van kassasystemen en toegangspoortjes, maar mocht dat in de toekomst wel zo zijn, dan weten we dat we tegen die tijd niet hoeven te switchen van software. Wat dat betreft kan ik iedere zwemschool WeScore Zwemmen aanbevelen. En vanwege de kosten hoef je het niet te laten. Sterker: het levert ons alleen maar op.

Zwemschool Fun2Swim
Piershil
fun2swim.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG