"'Als ze maar niet op voetbal gaan'"

Waar veel verenigingen zich focussen op een paar disciplines binnen de zwemwereld doet ZVVS alles. Met 30 vrijwilligers én veel leden vallen ze dan ook in de top 10 van grootste zwemverenigingen van Nederland. Bestuurslid Johan van Hees geeft aan: “het doel is om zo’n groot mogelijke doelgroep kennis te laten maken met zwemmen en de mogelijkheid bieden om daarin (door) te groeien”. Daar is goede samenwerking, communicatie en samenhang voor nodig maar vooral de passie die vrijwilligers hebben.

Leon de Boer, Glenn Kruithof & Johan van Hees
Zwemvereniging Vlaardingen & Schiedam (ZVVS)
Website

Druk, maar wel lachen

Johan, Glenn en de Leon zijn allemaal op een andere manier het verenigingsleven ingerold: de een door vroeger zijn broertje te volgen, de ander vanuit een stage en weer een ander door het wedstrijdzwemmen en waterpolo. Soms hebben ze het verenigingsleven tijdelijk verlaten maar uiteindelijk zitten ze er allemaal (weer) in. “Het is bijzonder om met vrijwilligers samen te werken. Alles is vanuit intrinsieke motivatie. Geld is niet de drijfveer en dat is juist zo mooi om te zien”, aldus Johan. Waar de één zich voornamelijk bezighoudt met het reilen en zeilen van de organisatie zijn anderen elke week vijf dagen in het water te vinden als instructeur. Leon: “Wij zijn allemaal naast onze baan of opleiding vrijwillig aan het werk en dan moet het wel gezellig zijn. Zwemles moet daarom met veel lol en plezier gegeven worden anders vind ik het zelf ook niet meer leuk. Het is soms druk en ik ben weinig thuis maar het is wel lachen”. Hij vult nog even aan: “Je zit hier eigenlijk met drie heren aan tafel die allemaal een beetje gek zijn”.

Maar een vereniging is in dat opzicht niks anders dan elk andere zwemschool: het moet gerund en geregeld worden.

Vereniging versus zwemschool

Glenn staat voor zowel de vereniging als voor de zwemschool in het water: “Commerciële zwemscholen zijn veel meer gericht op de snelheid van het behalen van een diploma binnen een x aantal lessen. Natuurlijk willen wij als vereniging dat een leerling vlot zijn diploma haalt maar voor ons maakt het veel minder uit of een leerling er 2 of 3 jaar over doet. Wij willen juist graag stimuleren dat ze doorgaan voor B en C en vanuit daar weer door naar bijvoorbeeld waterpolo of onderwaterhockey. Leon vult aan: “zwemles is de basis voor waterpolo en wedstrijdzwemmen. Het is superleuk om kinderen bij het waterpolo terug te zien die vanuit de zwemlessen bij ons zijn gekomen”. De manier van lesgeven is niet veel anders dan commerciële zwemscholen hanteren en ook hier volgen leerlingen een bepaald traject. Echter wordt er per leerling gekeken of ze naar een volgend niveau/badje kunnen gaan. “Dit systeem is in de afgelopen 30/35 jaar door ons ontwikkeld en is echt helemaal gericht op het kind”. Dat deze stimulering goed werkt blijkt wel in de cijfers: bijna 75% van de leerlingen gaat binnen ZVVS door van B naar C en ook de doorstroom naar andere disciplines is hoog. “Zolang ze maar niet op voetbal gaan! Want dan gaan ze stoppen” zegt Leon.

Toekomstproof

Een vereniging met dertig vrijwilligers die overstapt op een systeem is geen koud kunstje. Maar zoals Johan aangeeft: “we zijn bezig aan het digitaliseren en daar hoort een leerlingvolgsysteem ook bij”. Voor de overstap hadden ze een jaarplan over 2023 gemaakt waarin ze stapsgewijs groepen in het systeem zouden zetten. Met behulp van een instructiemail zouden ze ook de ouders per groep informeren. Glenn: “We dachten namelijk dat we veel vragen zouden krijgen van ouders en onze vrijwilligers en dit wilden we een beetje verspreiden, want ook wij zijn vrijwilligers. Maar na een week bleken de vragen ontzettend mee te vallen en dus besloten we om ABC, Zwemvaardigheid en snorkelen er ook allemaal in te zetten”.

Johan vult aan: “vanuit het perspectief vereniging zou ik een software systeem ook absoluut aanraden. Het maakt je club toekomstproof en je zorg voor een stuk extra kwaliteit. We zitten er bijvoorbeeld aan te denken of we ook de jonge jeugd van het wedstrijdzwemmen erin willen zetten zodat we de zwemmers goed kunnen volgen in hun ontwikkeling”.

Niet allemaal waren ze direct enthousiast om gebruik te gaan maken van een leerlingvolgsysteem. Leon vroeg zich af of ze de vrijwilligers niet juist meer werk op hun dak kregen. Gelukkig blijkt nu ook de meest cynische/kritische van de drie wel blij te zijn met het systeem. Glenn: “Het viel verschrikkelijk op hoe soepel alles verliep. Dit systeem is het eerste systeem dat ook makkelijk te gebruiken is door verenigingen”.

vertrouwd door kleine en grote zwemscholen