'We gaan tijd besparen, dat weet ik zeker'

Met vier locaties in en rond 't Gooi is R&A Sports een snelgroeiende zwemschool. Het in eigen beheer ontwikkelde systeem voldoet niet meer en dus moet er gekeken worden naar een nieuw leerlingvolgsysteem.

'We gaan tijd besparen, dat weet ik zeker'

Historie

De zwemschool is door mijn vader in 2014 opgericht in het oude Blaricum. Mijn vader is destijds gestart met het geven van zwemles aan huis in 't Gooi. Eén van de mensen waar hij zwemles gaf, stelde voor om op een locatie een zwembad te gaan bouwen en zo is de zwemschool met eigen locatie ontstaan. Later kwam ook de locatie in Baarn erbij. De naam R&A zijn de initialen van mijn vader en zijn compagnon, 'Sports' is toegevoegd omdat er destijds ook een sportschool bij zat.

Ik was zelf vanaf het begin al betrokken bij de zwemschool: receptie, zwemlessen en allerlei nevenactiviteiten. Uiteindelijk is mijn broertje er ook bij gekomen en ben ik rechten gaan studeren. Na een tijdje kwam ik er echter achter dat ik dat niet leuk vond en ben ik teruggegaan naar de zwemschool. Vanaf toen zijn ik en mijn broertje ons volledig gaan richten op wateractiviteiten en zijn we gaan uitbreiden naar andere locaties. Begin 2021 hebben we in Blaricum een heel nieuw zwembad geopend en hebben we naast de zwemlessen ook ruimte voor vele andere activiteiten. Mijn ouders zijn nog steeds betrokken bij het bedrijf maar meer op de achtergrond.

Professionalisering

Door de groei naar vier locaties (Blaricum, Baarn, Amersfoort en Amsterdam) en de bijhorende leerlingen wilden we ook een softwaresysteem dat ons hierin kon ondersteunen. We hebben in 2018 gekeken naar bestaande systemen in de markt maar deze vonden we te ingewikkeld, niet bij ons passen óf qua prijs te hoog. We zijn toen gaan rekenen om zelf iets te laten ontwikkelen en dat leek voor ons destijds voordeliger dan een bestaand systeem te kiezen. Ook konden we dan zelf bepalen hoe we de inrichting wilden hebben.

Tijdens de corona periode hebben we deze investeringen 'on hold' gezet waardoor we ook qua tijd achterliepen op het plan. Uiteindelijk hebben we besloten opnieuw te gaan kijken naar een bestaand pakket. Tijdens deze zoektocht kwamen WeScore Zwemmen als nieuwe speler op de markt tegen.

Tijdens de online demonstratie kwamen we er snel achter dat dit moderne pakket meer dan 90% van onze gewenste functionaliteit bevatte. Qua uitstraling en meedenken past het bedrijf ook bij ons. Bij WeScore is het bijna nooit 'nee dat kan niet' maar 'gaan we naar kijken'. Dit vind ik belangrijk, dat je samenwerkt zodat voor beide partijen het product beter wordt.

Pas op de plaats voor tijdbesparing

We zijn enorm gegroeid en hebben veel geprofessionaliseerd de afgelopen tijd waardoor het best hectische jaren zijn geweest. Nieuwe locaties, corona en de overstap naar WeScore zijn behoorlijke projecten geweest. We willen WeScore nu volledig gaan gebruiken voor al onze zwemactiviteiten zodat we nog meer tijd gaan besparen aan de achterkant. En we gaan echt tijd besparen, dat weet ik zeker. We zijn in april overgegaan op WeScore en qua voorbereidingstijd hebben we de overstap snel kunnen maken dankzij hun implementatiehulp. Leerlingen konden in één keer geïmporteerd worden en de supportafdeling was altijd snel wanneer we met vragen zaten. Onze organisatie is groot en iedereen leert het systeem nu goed kennen. Zodra we alles geoptimaliseerd hebben in WeScore, scheelt het ons gewoon een fulltime administratieve medewerker.

Toekomst

R&A Sports
Ondanks dat we een grote organisatie zijn, houden we onze lessen kleinschalig en gaan we echt voor de beleving. Wij onderscheiden ons bewust met dit concept. In de toekomst willen we nog doorgroeien in het aantal locatie(s) en onze organisatie. Dit natuurlijk samen met verbeteren van de (zwem-) kwaliteit. Daarnaast hebben we Dorus de Dolfijn, onze mascotte, die ontstaan is tijdens Corona en die we meer willen gaan inzetten. En WeScore Zwemmen draagt op een belangrijke manier bij aan het realiseren van al deze ambities.

R&A Sports
Blaricum, Baarn, Amersfoort en Amsterdam
ra-sports.nl

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG